Alleen met het inschrijfgeld is de HotsKnotsRit niet volledig te financieren. Vandaar dat we sponsoren, vrienden van harte verwelkomen!

Zeker 2023-2024 wordt een duur jaar omdat we voor wat de organisatie min of meer opnieuw moesten beginnen. Er is bijvoorbeeld een nieuwe stichting opgericht, en een nieuwe website ontwikkeld, en er is een bankrekeningnummer. Iets wat i.v.m. anti-witwas-wetgeving niet meer zo simpel is te bemachtigen…

Allemaal zaken die extra kosten met zich meebrachten naast de ‘normale’ jaarlijkse kosten om de rit te organiseren. Voor de volledigheid melden we je dat alle organiserenden, waaronder het bestuur van de Stichting, geen onkostenvergoedingen voor hun werkzaamheden ontvangen.

Inmiddels heeft de Sponsorcommissie sponsorpakketten samengesteld en is er de mogelijkheid ontstaan vriend van de HKR te worden.

Meer info hierover op de sponsorpagina en de vriendenpagina.

Of wilt u ons onvoorwaardelijk steunen? Maak een bedrag over op rekeningnummer: NL94INGB0102033889 t.n.v. Stichting Automobielclub ‘s-Hertogenbosch o.v.v. “donatie”.