Een puzzelrit is een tocht met jouw auto die je moet rijden aan de hand van een routebeschrijving. In die routebschrijving worden opdrachten gegeven om nadat je iets langs re route hebt gezien van richting te veranderen. De uitzetters bieden je meerdere mogelijkheden. Jij moet de juiste variant kiezen en dan je rijrichting veranderen.

Klassiek voorbeeld:

Na flesje bier Knots
Einde weg Hots

Hou er bij de HotsKnotsRit rekening mee dat Hots links is en Knots rechts.

Ga niet na een bierflesje rechts. Dat is geen flesje bier. Mocht je dat wel gedaan hebben en een controleletter hebben opgeschreven dan heb je 30 strafpunten te pakken. Je gaat einde weg links en de ekieps die wel bij het bierflesje rechts gegaan zijn ook. Beide ekieps rijden weer op dezelfde route. een van de twee heeft dus al strafpunten te pakken.

Elke deelnemer krijgt ruim voor aanvang een reglement, waarin de spelregels staan uitgelegd. Het is van belang dit reglement goed door te nemen, omdat de uitzetters tijdens de rit zullen proberen op basis van dat reglement de deelnemers in de val te laten lopen.

Bij de start ontvangt elke deelnemer de routebeschrijving. Wanneer de in de routebeschrijving vermelde routeopdrachten één voor één uitgevoerd worden, komt elke deelnemer ook weer keurig binnen de toegestane tijd bij de finish. Welke tijd is toegestaan lees je in het reglement. Voor elke minuut die een deelnemer te laat bij de finish komt krijgt hij 1 strafpunt.

Door middel van bemande- en onbemande routecontroles controleren de uitzetters of de deelnemers de door de uitzetter bedoelde route foutloos rijden.
Voor elke gemiste goede controle, alsmede voor elke genoteerde foutcontrole krijgt een deelnemer 30 strafpunten. Aan het eind van de rit wint de deelnemer die het laagste aantal strafpunten heeft behaald. Bij de HotsKnotsRit worden ook pluspunten gegeven voor de versiering van de auto en het pauzespel. Bij overtreding van verkeersregels en bij het niet opvolgen van van instructies van de organisatie, bijvoorbeeld bij het opstellen bij de start kunnen ook strafpunten worden toegekend (en in het ergste geval kan een ékiep worden gediskwalificeerd,)

Om zo min mogelijk strafpunten te behalen dient de routebeschrijving en het reglement nauwkeurig gelezen te worden. Daarnaast helpt gezond verstand ook om strafpunten te voorkomen.

Oriënteringspunten en opdrachten
Oriënteringspunten dienen als hulp voor het bepalen van de juiste route, maar zijn tevens het belangrijkste wapen van een uitzetter om je in de val te lokken.
Oriënteringspunten moeten vaste objecten zijn, die zich uitsluitend aan de rechterzijde van de route mogen bevinden. (of recht vóór je)
Bijvoorbeeld kerken, banken, lantaarnpalen of verkeersborden. Maar ook afbeeldingen van deze objecten. Ook kan gebruik worden gemaakt van teksten.

De route-opdrachten dienen in nummervolgorde te worden uitgevoerd.
Elke opdracht moet leiden tot een (ongedwongen) richtingsverandering. Zolang een opdracht (nog) niet uitvoerbaar is, rijd je rechtdoor, net zo lang tot de opdracht wél uitvoerbaar is; of totdat je wordt opgevangen door een routecontrole met een herstelopdracht. Een herstelopdracht is een opdracht die bij een routecontrole wordt gegeven met het doel de goed- en foutrijders (weer) op dezelfde route te krijgen.
Herstelopdrachten staan meestal in code. Deze codes staan in het reglement dat voor de rit wordt uitgereikt.

Een voorbeeld van een routecontrole vind je bij de starttafel.
Met HOOFDLETTERS en tussen aanhalingstekens geplaatste delen van een opdracht dien je als tekst waar te nemen.

Bijvoorbeeld:

 1. na “BANK” Knots betekent dat je na de tekst bank naar rechts gaat.
 2. na bank Hots betekent dat je na een bankgebouw (of een zitbank) links gaat.
  Per opdracht dienen de gevraagde oriënteringspunten in de juiste volgorde voor te komen en zich gehéél na elkaar te bevinden.
  Bijvoorbeeld:
 3. na bank, lantaarnpaal en brug viersprong Hots. Dus eerst de bank, dan een
  lantaarnpaal en dan een brug.

  Een oriënteringspunt dat in de vorige opdracht is gebruikt mag in de huidige opdracht niet opnieuw worden gebruikt.
  Bijvoorbeeld:
 4. na twee kerken einde weg Hots
 5. na kerk VRW Knots.
  Dit moeten dus drie verschillende kerken zijn.

  Een stukje van de routebeschrijving zou er als volgt uit kunnen zien:
 6. Viersprong Knots (Broekstraat)
 7. Na derde lantaarnpaal klinkerweg Knots
 8. Tweede vierprong Knots
 9. Na klinker weg Hots

  Wat kan er nu met deze opdrachten aan de hand zijn?

  Ga op een viersprong (samenkomst van vier wegen) rechts. De weg die ingereden wordt, dient de Broekstraat te zijn.
  Na de derde lantaarnpaal (die volgens het reglement uitsluitend aan de rechterzijde van de weg gezocht moeten worden) klinkerweg rechts gaan, waarbij je moet opletten dat de weg ook echt een klinkerweg is en deze bijvoorbeeld niet voor de helft uit asfalt bestaat.
  Dan moet de navigator of kaartlezer dus opletten. Er staat vierprong in plaats van viersprong. Dat is niet per ongeluk een typefout, maar een test van de uitzetter of iedereen nog oplet. Niemand weet wat een vierprong is, dus rechtdoor blijven rijden tot een routecontrole iedereen weer op de juiste route brengt.
  Bij de volgende opdracht moet je na een klinker links en dus niet na een klinkerweg….

Dit zijn slechts voorbeelden. Het aan de deelnemers uitgereikte reglement is bepalend indien er afwijkingen zijn t.o.v. deze uitleg is het reglement bepalend.

Sponsoring

Sponsoring