Omdat de Stichting, de Hertogrijders, onder wiens regie de Hots Knots Rit t/m 2020 georganiseerd, werd opgeheven moest er een nieuwe rechtsvorm in het leven geroepen worden.

Op 30 juni 2023 is de stichting Autmobielclub ‘s-Hertogenbosch opgericht op. We hebben de stichting een meer algemene naam gegeven zodat in de toekomst wellicht nog andere ritten door de Stichting kunnen worden georganiseerd. Concreet zijn daar op dit moment nog geen plannen voor!
Hier vind je de bestuursleden van de Stichting.

Statuten

Tegen betaling zijn de statuten op te vragen bij de Kamer van Koophandel.
De stichting is ingeschreven onder nummer: 90742095.

Je kunt de statuten ook opvragen bij het secretariaat. Stuur een e-mail naar info@hotsknotsrit.nl.
We sturen ze gratis op maar een bijdrage hiervoor is altijd welkom!