Gelukkig is lang niet alles van de rijke HKR historie verloren gegaan. Veel deelnemers blijken minutieus gegevens over de HKR te hebben bewaard. U vindt veel daarvan op deze website. Veel van de historische informatie is te vinden in het HotsKnotsMagazine Publique dat veelal is geschreven door Frans Bolder. We proberen veel van die info op deze site te plaatsen.

In HotsKnotsMagazine Publique is veel geschreven over de geschiedenis. Onderdelen daarvan hebben we op de pagina’s ‘Ontstaan en eerste jaren‘ en ‘Doorontwikkeling’ geplaatst.

Daarnaast vind je een overzicht van de winnaars van alle edities van de rit en een historisch overzicht van de HotsKnotsRit met gegevens over datum, start- en finishlocaties, etc., etc.

Indien jij meer informatie hebt over de geschiedenis van de HotsKnotsRit, neem dan contact op met het secretariaat.