Hier leest u hoe de 10 februari er voor de deelnemers uitzag!

Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch:

De deelnemers moesten uiterlijk 75 minuten voor hun starttijd met hun hotskar aanwezig zijnbij Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch Oosterplasweg 35 te Oeteldonk. Iedereen was overigens welkom vanaf 10:00 uur.

De deelnemers meldden zich aan en kregen de laatste informatie en hun vetlederen medailles.

Buiten speelde Veni, Vidi, Vici wat voor een uitstekende sfeer zorgde.

Ruim voor uw officiële starttijd werden de deelnemers door de organisatie “losgelaten” om richting de Parade kunt vertrekken. In het Nachtegaalslaantje werden ze opgevangen door de organisatie en geïnstrueerd. Ze reden daarna stapvoets? naar de Parade.

Parade

De Peer was erbij en de Postkwakers ook!
Startnummer 1 en 2 starten op de Parade om 12:00 uur.
Startnummer 3 en 4 starten op de Parade om 12:01 uur.
etc…

Voor het eerste deel van de route kregen de Nie-Kenonne 70 minuten en de Kenonne 64 minuten. Ze mochten deze tijd met maximaal 1 uur overschrijden.

Lachende Vis

Rust 25 minuten in welke tijd men een pauzespelletje diende te spelen.

Voor het tweede deel van de route kregen de Nie-Kenonne 60 minuten en de Kenonne 55 minuten.

Gregoriussingel

Daar stond de finishcontrole waar men de controlekaart diende in te leveren. Er werd regelmatig controlekaarten naar de Azijnfabriek gebracht.

Voor de gehele route (Parade-Gregoriussingel) kregen de Nie-Kenonne (70+25+60) 155 minuten en de Kenonne (64+25+55) 144 minuten. Ze mochten deze tijd met maximaal 1 uur overschrijden.

Podium Azijnfabriek

Onder de rook van de Sint Jan (Triniteitstraat 19 te Oeteldonk) kon men nagenieten, geschokt worden door de vallen waar de deelnemers (niet) ingestonken waren en luisteren naar TNL (= Tussen neus en lippen).

Prijsuitreiking

Allereerst werden de versierdersprijzen uitgereikt. En verpoost door TNL (Tussen Neus en Lippen). daarop volgde het wachten op de uitslag. Dat waren spannende tijden in de Rekenkamer waar men met computerproblemen werd geconfronteerd!! Op het laatst werd een noodgreep uigehaald buiten het computerprogramma om en kon de voorzitter naar beneden hollen op aan de prijsuitreiking te beginnen. Bijna exact om 19:00 uur was die afgerond. En dat was ook de tijd dat we hadden afgesproken dat we de Azijnfabriek moesten verlaten.