Stichting Automobielclub ‘s-Hertogenbosch, gevestigd aan Does de Willeboissingel 8 te ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Linda Bekkers is de Functionaris Gegevensbescherming van de stichting. Zij is te bereiken via info@hotsknotsrit.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je deelneemt of hebt genomen aan de HotsKnotsRit dan wel dat je Vriend of Sponsor bent van de HotsKnotsRit. We verwerken: Bedrijfsnaam indien van toepassing, Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres.

We gebruiken geen social media plugins.

De stichting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het rijden van / deelnemen aan de HotsKnotsRit
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De stichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een 11-jarige bewaartermijn.

De stichting deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht je gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hotsknotsrit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Automobielclub ’s-Hertogenbosch zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De stichting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Versie 28 oktober 2023