Alhoewel we er eigenlijk van uitgaan dat je dit wel zult realiseren, willen we je toch nog melden dat het niet 100% zeker is dat de HOTSKNOTSRIT in 2024 gereden kan worden. De vooruitzichten zijn zeer goed maar er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden / overmacht optreden die roet in het eten kunnen gooien. Uiteraard zijn er inmiddels al wel kosten gemaakt zoals notariskosten voor het oprichten van de organiserende stichting “Automobielclub ’s-Hertogenbosch”, bankkosten, aanpassen website etc. En daar zal het niet bij blijven. Voor de volledigheid melden we je dat alle organiserenden, waaronder het bestuur van de Stichting, geen onkostenvergoedingen voor hun werkzaamheden ontvangen. Mocht de HKR 2024, door onvoorziene omstandigheden, onverhoopt niet door kunnen gaan, dan zal het vermogen van de Stichting worden aangewend voor de organisatie van de Hotsknotsrit 2025. We meenden er goed aan te doen je dit nog te melden. Nogmaals onze dank!