De prijs voor het best geklasseerde Clubke is er ook een wisselprijs. Aan het eind van het kalender jaar in te leveren bij de organisatie die hem klaarmaakt voor de volgende editie.

Tijdens de HOTSKNOTSRIT 2016 gingen de Bottertunnekes er met de Clubkesprijs vandoor