Op deze pagina proberen we regelmatig u op de hoogte te houden over de HKR 2024 / stappen die we zetten. Het “oudste nieuws” staat onderaan. Als ons iets te binnen schiet over het afgelopen jaar, of nog een bijpassende foto vinden, voegen we dat nog toe.

25 februari

DTV heeft aandacht besteed aan de 68e HotsKnotsRit. Kijk hier >

21 februari

Uitslag staat op de site.

18 februari

Foto’s 2024 op de site. Knap stukje werk van fotograaf Rogier Overvliet van Rogier Media Entertainment.

13 februari

Uitleg staat op de site.

12 februari

Er moeten nog veel foto’s komen. Er staan er al een paar hier

11 februari

Op DTV werd een 3:44 minuten durende leuke impressie van de HKR getoond. We gaan ons best doen die op deze site te plaatsen. Maar dat nog even niet gelukt.

10 februari

Klaar voor de start…… Klaar met de start en de rit!

Het uitrekenen van de uitslag was peentjes zweten en lukte nog net op tijd. Dus was er wel een prijsuitreiking maar de uitslagenlijst kon nog niet worden afgerond.

Zo nu eerst… carnaval vieren.

5 februari

Alle 109 deelnemers ontvingen een brief met hun startnummer en tijd, en nadere info.

4 februari

In Rosmalen werd de Reutemeteutrit gereden waar Ad Verhulst al winnaar eindigde.

Inschrijving werd om 23:59 uur gesloten.

3 februari

Het buukske staat op de site! en wel hiero!

2 februari

Helaas moesten we weer een reglementswijziging doorvoeren. De nieuwste versie vindt u hier. Het gaat vooral om kleine wijzigingen die geen invloed hebben op de trucs / foefen. Een artikel wat er jaren heeft ingestaan over verzonken trottoirbanden is komen te vervallen. Dit artikel zorgde in het verleden op onbedoelde misverstanden.

Vergunning van de gemeente ontvangen.

30 januari

Buukskes zijn door onze postbodes verspreid! We naderen de 110 deelnemers.

De (gezonde) spanning bij de organisatie stijgt. (Voor ons is het ook nieuw!!) We zijn razend benieuwd!

23-25 januari

Buukskes worden verspreid onder deelnemers. Soms per post en soms met onze eigen postbodes…

Sluitingsdatum inschrijving vastgesteld op 4 febr 23:59 uur.

20 januari

In memoriam Ton Schraven ontvangen. Zie ook 15 januari en aparte pagina!

Reminder gestuurd naar oud-deelnemers, voor zover we daar e-mailadressen van hebben. Bijna alle deelnemers krijgen een dag later een update.

18 januari

Het buukske komt van de drukker. (Resultaat van veel bloed zweet en tranen….) Met redactionele bijdragen van Frans Bolder, de voorzitter, Fred Hak, Peer vaan de Muggenheuvel, Ad Verhulst en Alex Scholts. Wordt/werd ook wel “Magazine” genoemd en ooit ook “Publique”. Maar met fraai resultaat te danken aan vrijwilliger Geert van Stokkum die ook nog de nukken van de voorzitter van de Commissie Communicatie moest pareren. Nu nog “even” het adressenbestand doorploegen om uit te zoeken naar welke adressen ze verstuurd moeten worden en welke boekjes we zelf in de bus gaan stoppen want portikosten zijn fors. Het secretariaat gaat de etiketten uitdraaien.

17 januari

Aangepast reglement gepubliceerd. Was nodig omdat het “oude” reglement nog uitging van andere starttijden en een andere plaats waar de controlekaart moet worden opgehaald. Alle wijzigingen (valt mee) in rood.

16 januari

We besluiten deze laatste nieuws pagina op de site te zetten. Er is ook nog nieuws van voor 16 januari opgenomen. Als we nog iets in ons 2023 archief vinden plaatsen we dat ook bij de betreffende datum.

Artikel in de Bossche Omroep. Net niet de voorpagina gehaald maar pagina 19 is ook niet mis….

15 januari

In het BD is te lezen dat Ton Schraven uit Vlijmen op 11 januari op 85-jarige leeftijd is overleden. HKR-emmerwinnaar uit 2000 en 2007. Uit telefonisch contact met nabestaanden blijkt hoe enthousiast hij, en familie, was over de HKR. Enkele leden van de organisatie waren enkele dagen later bij de uitvaart aanwezig. Saillant detail: Het was de familie niet bekend dat de HKR in 2024 weer doorgaat. Hier werd enthousiast op gereageerd.

10 januari

Bijna alle vrijwilligers komen bijeen ten huize van de penningmeester. Om met elkaar kennis te maken en bij te praten.

Van deze bijeenkomst hebben we deze (onduidelijke) foto. Onduidelijk is of de bijeenkomst ook onduidelijk was.

4 januari

Oeteldonkse Club publiceert in haar agenda info over de HKR-rit. Omdat de HKR niet onder de OC valt geen aandacht in de rubriek nieuws.

22 december

Persbericht. NOVO3 en Oozo plaatsen. (Anderen nog uitzoeken)

22 december

Inschrijving HKR open

10 december

Voorinschrijving HKR open

11 november

We plaatsen een grote vetleren medaille aan het hek van de Sint Jan en vertellen iedereen die het horen wil dat de HKR in 2024 weer van de partij is. We hadden hiervoor ook de pers uitgenodigd. (Persconferentie.) Waarschijnlijk mede daardoor was het erg druk op de Parade.

27 oktober

Nieuwsbrief voor (potentiële) deelnemers en andere geïnteresseerden.

24 oktober

Voorzitter spreekt clubkes, aangesloten bij de Oeteldonkse Club, toe om te melden dat er weer een HKR komt. Positieve reacties.

17 oktober

Voorzitter spreekt boerenparlement van de Oeteldonkse Club toe om te melden dat er weer een HKR komt. Positieve reacties.

8 oktober

Stichting leent geld (1e bankmutatie).

1e persbericht. NOVO3, Bossche Omroep en Oozo en Bosch Nieuws en Klaverblad plaatsen (digitaal en soms gedrukt).

Ontwerp sjaal voor organisatie klaar!

14 september

Commissievoorzittersbijeenkomst

7 augustus

Gesprek ING Bank

30 juni

Oprichting Stichting Automobielclub ‘s-Hertogenbosch

11 juni

We krijgen de wisselemmer in huis.

6 juni

Gesprek Gemeente

19 mei


Oprichtingsvergadering. Commissies worden ingedeeld.

5 mei

Website www.hotsknotsrit.nl wordt aan de organisatie overgedragen door familie Bolder. Er wordt een ontwerp en menustructuur voor de site gemaakt.

Rond 20 maart

Via Facebook gezocht naar medeorganisatoren. Afspraak met Quo-Vadis (Reutemeteutrit), veelvuldig oud-winnaar en ervaren puzzelrit uitzetter Ad Verhulst en Hans van der Ven. Linda Bekkers gaat het secretariaat voeren.

18 februari

Pelle, Bram, Jeroen en Gijs plaatsen een grote vetleren medaille tegen het hek bij de Parade en vertellen ieder die luisteren wil dat ze op die dag liever de HKR hadden gereden.

Ze worden gefilmd door Ronald