Voor de vrijwilligers verschenen er inmiddels 2 nieuwsbrieven. Op 27 oktober verscheen de eerste voor “iedereen”! U leest hem hieronder:

Ontving u deze nieuwsbrief niet? Dan hebben we uw e-mailadres niet! Klik hier

Nieuwsbrief HotsKnotsRit 2024 voor oud-deelnemers en andere geïnteresseerden. 27 oktober 2023

Het gaat echt gebeuren: Op 10 februari 2024 kun je weer deelnemen aan de HotsKnotsRit. Voor velen goed nieuws. Een groot team aan vrijwilligers is aan de slag met de voorbereiding van de HKR 2024. In deze nieuwsbrief nemen we een kijkje achter de schermen. Achterin de nieuwsbrief de namen van alle vrijwilligers, (die daarvoor geen financiële vergoeding krijgen).

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat we je emailadres hebben en er vanuit gaan dat je op de hoogte gehouden wil worden. Het oude HKR adressenbestand is verloren gegaan waardoor niet alle oud-deelnemers deze nieuwsbrief ontvangen. Informeer hen en laat ze hun e-mailadres aan ons doorgeven! Als je deze nieuwsbrief niet op prijs stelt, meldt dat dan aan info@hotsknotsrit.nl dan vallen we je niet meer lastig.

In januari van dit jaar waren veel mensen geschokt toen ze in de krant lazen dat het einde verhaal was met de HKR. Inmiddels weten we dat er grote obstakels ontstaan waren waardoor het heel begrijpelijk was dat de organisatie het voor gezien hield!

Met carnaval in februari kreeg iedereen jeuk, mede door een groep enthousiastelingen die bij de St. Jan een levensgrote vetlederen medaille hadden opgehangen waarover later op Facebook een filmpje werd geplaatst.

In april kregen we tips en steun van Hans van de Ven bekend van zijn rol in de vorige organisatie en zijn fantastische tekeningen. Hij gaf wel aan dat hij zelf niet meer in de organisatie mee te willen draaien.

In mei resulteerde een oproep om vrijwilligers op Facebook in een groep enthousiastelingen. Oud-winnaar Ad Verhulst werd overgehaald om als ervaren uitzetter bij de Prakkerzeerkermissie aan de gang te gaan. Daarnaast ontstonden nog meer commissies: Horeca / Sponsoring / inkoop, Jury mooiste wagen, Communicatie, Start en Rit, Rekenkamer.

AC de Hertogrijders was opgeheven waardoor een nieuwe stichting moest worden opgericht. In juni was de Automobielclub ’s-Hertogenbosch een feit. Met daaraan gekoppeld een bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester. Er kwam een bankrekeningnummer. Het lijkt allemaal simpel, maar dat was het niet! Dit “eerste jaar” zijn er “oprichtingskosten” die normaliter niet nodig zijn. Het banksaldo was €0,- Er is een hoop geld nodig; meer dan de deelnemersbijdragen alleen. Het binnenhalen van geld is taak van de sponsorcommissie.

Via de familie Bolder kregen we toegang tot de URL. We ontvingen de wisselbeker en de stans, waarmee de vetlederen medailles werden gemaakt. Inmiddels is ook de Clubkesprijs binnen.

Er is inmiddels een logo en een site waarop we trots zijn en waarop ook een gigantische serie foto’s. Voor iedere Hots Knots enthousiasteling een must! Op de website zijn inmiddels sponsor­pakketten opgenomen en er is een mogelijkheid om vriend van de HKR te worden.

Er zijn contacten gelegd met de gemeente over de noodzakelijke vergunning. Een besluit daar­over valt in november. Het is een formaliteit.

Er is besloten de start te stroomlijnen. We verzamelen op het parkeerterrein van het Sportiom (de Vliert). Daar worden de controle­kaarten uitgereikt waarna de deelnemers naar de Parade rijden waar de start plaatsvindt. Peer vaan den Muggenheuvel is daarbij aanwezig. De jury beoordeelt daar de versiering.

De Lachende Vis en het pauzespel blijft, en we eindigen in de Azijnfabriek. De prijsuitreiking volgt sneller dan we gewend waren. Dit vergt extra stalen zenuwen, een goed team en goede apparatuur van de Rekenkamer.

Apart: Vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie kunnen ook deelnemen aan de rit. Vreemd? Niet helemaal want door hun HotsKnotsRit-enthousiasme en drive om de HKR te rijden, zijn velen als vrijwilliger mee aan de gang gegaan. Uiteraard geldt dat meerijden niet voor de vrijwilligers die op de dag zelf bezig zijn waaronder de prakkezeerkermissie die momenteel hard aan de slag is. Ook wij weten niet wat ze uitspoken en zo hoort het ook. In deze commissie meerdere oud-HKR winnaars. Omdat zij niet meerijden maken alle deel­nemers  nu een grotere kans op de hoofdprijs!

De Oeteldonkse Club is inmiddels 2x toege­sproken en in de pers publicaties verschenen. Jammer genoeg nog niet in het Brabants Dagblad. Zij willen dit publiceren rond de carnaval. Inmiddels vragen we ook op social media aandacht. We willen dat iedereen doorklikt naar onze website. En Vriend of Sponsor wordt.

Volgende uitdaging is het maken van het HotsKnotsRit-Magazine. En er wordt ook gewerkt aan een goede inschrijfprocedure. En er moeten bijvoorbeeld nog prijsbeeldjes worden ingekocht.

Eigenlijk is er nog zat te doen!!! Je hoort nog van ons. Tot zover. Nieuws en reacties: 06 22 495 509 of info@hotsknotsrit.nl

De namen van de vrijwilligers:

Yvonne Melis, Theo Schelle, Karin van Aart, Lex van den Engh, Marco van Asten, Heinz van der Heijden, Ad Netten, Gerard van Kaathoven, Antoinette Janssen, Anne-Mieke Bannink, Jan van den Berg, Bernadette van Beurden, Eus Hes, Henk van Pelt, Rob van Boxtel, Linda Bekkers, Floris Leenders, Ad Verhulst, Ruben Venneker, Martijne van Asten, Guus Ong, Marijn Smits, Willem van Aart, Frans de Kok, Marij Sweep, Ineke van den Berg en Fabia van Kaathoven, Mieke Sanders, Wilma van Steen, Ton Tonino en Marianne Schipper

Steun ons extra door Vriend te worden!!!!

Geef aan iedere oud-deelnemer / geïnteresseerde door dat hij / zij zijn / haar e-mailadres bij ons achterlaat!

Meer info op www.hotsknotsrit.nl


Mocht je een bericht van ons tegen komen op Social Media geef dan aan dat je het leuk / interessant vindt. Of retweet of dergelijke! Dan hebben we een groter bereik.